Små skidt fremad mod en legalisering

Små skidt fremad mod en legalisering

Du har garanteret hørt om forsøgsordning med medicinsk cannabis!

 

I løbet af de seneste 15 år er der sket en ret betydelig stigning i antallet af danskere, der lever med kroniske smerter, og cirka en fjerdedel af den danske befolkning over 16 år anslås i dag at leve med kroniske smerter.

I samme periode er der sket en betydelig stigning i forbruget af de vanedannende opioider (f.eks. morfin) i den medicinske smertebehandling. Vi har nu en opioidepidemi i Danmark. Lægemiddelstyrelsen har på denne baggrund skærpet overvågningen af lægernes ordination af opioder med virkning fra 1. januar 2018 – og forbruget er nu igen langsomt faldende. For 15-20 år siden havde vi helt tilsvarende problemer med, at lægerne udskrev stigende mængder af de ligeledes afhængighedsskabende sovepiller og stesolid.

 

Historien bag

Historisk set har menneskelig mistrivsel haft mange forskellige manifestationsformer. Kroniske smerter, der ligesom stress og fx sygdomsangst er nogle af nutidens dominerende mistrivselssymptomer, fyldte slet ikke så meget i sygdomsbilledet i Danmark for blot 10-20 år siden.

Dengang var diagnoser som piskesmæld og fibromyalgi (smerter i sener og muskler) derimod hyppigere, end de er i dag. Sådan vil nogle diagnoser formentlig over tid fortsætte med at brænde ud og blive erstattet af andre, eftersom samfundsforholdene ændrer sig.

Smerteepidemien i det danske samfund er næppe et udtryk for en tilsvarende stigning i forekomsten af smerteudløsende sygdomme. Man skal nok snarere søge forklaringen i en ændret smerteforståelse og til dels måske også i et urealistisk normalitetsbegreb hos befolkningen i et samfund, hvor der samtidig er et accelererende tempo, stigende krav om effektivitet og et meget lidt rummeligt arbejdsmarked, foruden en forventning om, at de fleste ting kan og skal løses umiddelbart. I dagens Danmark er der måske simpelthen bare ikke tid til at have ondt. Mange mennesker vælger at tage sagen i egen hånd, og dermed medicinere sig med medicinsk cannabis, derfor er det meget relevant at kende til forsøgsordningen, samt hvilke regler der gælder herom og hvordan fremtiden evt kommer til at se ud hvis denne løsning kommer til art blive indført ”helt” efter forsøgsordningens udløbsdato.

Man må også overveje, om ikke det store samfundsmæssige pres på patienter med smertetilstande kan være medvirkende til, at der udvikler sig en kronisk tilstand. Der er ikke tid til at lade naturen gå sin gang – og måske endda løse problemet – uden lægelig og-eller politisk indblanding.

Selvfølgelig er der en mindre gruppe af patienter med kroniske smerter, der har så mange smerter, at de skal have medicinsk behandling. Men tærsklen for lægelig indgriben skrider nedad, i takt med at befolkningens, samfundets og politikernes forventning til og krav om behandling stiger.

Jeg tror ikke, at politikerne gør sig begreb om, hvor stor en del af befolkningen, der selv mener, at de tilhører målgruppen for behandling med medicinsk cannabis.

Praktiserende læger får med garanti jævnligt henvendelser med forespørgsel om behandling med medicinsk cannabis.  Det er sådan i dag at lægerne selv bestemmer hvorvidt de vil udskrive præparater der kaldes medicinsk cannabis, det er altså op til lægen selv og her vil den individuelle læges personlige holdning til cannabis spille en meget stor rolle. Mange patienter eller mennesker med kroniske lidelser som får et nej til medicinsk cannabis, tager derfor sagen i egen hånd. Det kunne være ved at dyrke deres medicinske plante selv i deres private hjem, eller i værste tilfælde via det sorte marked hvor det ikke anes hvem man ”støtter” eller hvad der præcist er i det produkt man køber.

Der er ingen tvivl om, at cannabis, ligesom morfika, benzodiazepiner og alkohol, virker beroligende, angstdæmpende og bedøvende. I gamle dage, hvor man ikke havde anæstesimidler, brugte man alkohol til at bedøve med. Jeg tror på at en legalisering vil gøre noget godt for mange mennesker, men også for den danske ”pengekasse”, staten kan styre dette under gode rammer og ovenikøbet tjene på det. Win – win !

Med Folketingets vedtagelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis bruger politikerne lægevidenskaben som både belæg og ekspertmæssig rygdækning for at legalisere behandlingen med medicinsk cannabis, fordi befolkningen efterspørger den – på trods af det manglende evidensgrundlag for effekten af behandlingen. Politikerne kunne jo i stedet, hvis de ønskede at efterkomme befolkningens efterspørgsel, vælge at legalisere cannabissen HELT, som man har gjort det i flere andre lande.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.