Derfor bør I optimere jeres understøttende administrative processer

I dag er optimering og effektivisering betydelige punkter på mange virksomheders dagsorden. For mange virksomheder betyder det at spare penge, gøre arbejdet bedre og kosteffektivt. Dog er der mange som kun ligger deres optimeringsfokus på større og direkte arbejdsprocesser. Dette kan være brugen af et særligt softwareprogram eller lignende. Men desværre giver dette fokus ikke særligt meget opmærksomhed på de mange indirekte processer.

Virksomheder og kædeanalogien

I mange henseende kan en organisation ses holistisk på samme måde som en kæde, hvor det stærkeste led er lige så stærk, som det svageste led. Samme analogi kan siges at gøre sig gældende i forskellig udstrækning, når det kommer til virksomhedens arbejdsprocesser og funktioner. Der kan her være tale om direkte og indirekte processer, hvor fælles for dem begge er, at de bidrager til virksomhedens fremgang og foretagende.

Direkte processer kan her forstås som de processer, som forretningen er afhængig af, når det skal tjene penge. Et eksempel heraf kan være et softwaresystem til fremstilling og bearbejdning af forskelligt data og lignende. På den anden side er indirekte processer nogle aktiviteter som understøtter forretning indirekte. Der kan her være tale om arkivering, dokumenthåndtering, kopi- og printer maskiner.

Indirekte med direkte betydning

Selvom at indirekte processer kan ses at være sekundære, har de alligevel en stor betydning, når det kommer til driften af virksomheden. For eksempel kan en dårlig printerløsning hindre medarbejderne med at udføre forretningskristiske opgaver såsom udskrivning af bilag, salgsdokumenter, fakturaer mv.

En dårlig printerløsning kan derfor have en direkte påvirkning på udførslen af arbejdet og dermed indirekte på bundlinjen. Det kan være et betydeligt problem for virksomhedens effektivitet, hvis der er en eller flere af denne type problemer til stede.

Et anden problem ved en ringe indirekte løsning indenfor printere, er at de kan have et ineffektivt forbrug. Dette kommer oftest til udtryk i forbruget af blækpatroner, papir og watt. Selvom printeren er en af de mest oversete optimeringspunkter, har den stadigvæk en stor betydning. Gamle og forældede printer kan koste virksomheder mange penge, hvilket kan give konsekvenser for andre foretagende i organisationen.

Inkjet løsningen

En moderne løsning til problemer og udfordringer indenfor ineffektiv udskrivning, kan være en inkjet printer. En laserprinter til erhverv har typisk et større og ikke alt for kosteffektivt forbrug. Til gengæld har eksempelvis en Epson inkjet printer et bedre forbrug, da den bruger banebrydende varmteknologi, som kan give betydelige årlige besparelser.

Når det kommer til optimering af virksomheden, kan det give god mening at kigge på både de direkte og indirekte processer. Mindre problemer og udfordringer kan hurtigt sætte en kæp i hjulet, når det kommer til at vedligeholde en effektiv hverdag. Bliver problemerne større kan det gå udover jeres bundlinje, hvorfor det også er vigtigt at have dem in mente.