Få administreret dine datacentre og bliv mere konkurrencedygtig

For mange virksomheder er der i dag et øget behov for at vedligeholde større eller mindre dele af hele deres IT-infrastruktur. Der kan være forskellige årsager til netop det. For nogle virksomheder kan intern vedligeholdelse være alt for omfattende og dyrt.

 

Virksomhedsdrift en nødvendighed med bagside

Et klassisk eksempel heraf er datacentre, som er meget gavnlige for virksomhedsdriften, såfremt at de virker. For at opretholde optimal drift, kræver det at virksomheden udover anskaffelsesprisen af datacentre også hyrer 1-x antal fagpersoner til vedligeholdelse af centrene. Mange centre gør brug af ældre programmeringssprog som kun få behersker, og som ved meget andet, hvor udbud og efterspørgslen dikterer, kan det godt blive en noget dyr affære.

Herudover kan der være incitament hos virksomheder til at outsource dele af deres IT-drift over til nogle samarbejdspartnere. Den bagvedliggende motivation her kan være, at man finder ud af, at partneren kan drifte det bedre, end hvad man selv kan. En tredje årsag kan også være fuldstændig økonomisk anlagt.

Ikke to organisationer er ens, hvilket betyder at motivationen i din virksomhed til outsourcing af vedligeholdelsen af IT-infrastrukturen kan være bundet i et andet grundlag. Derfor giver det bedst mening, hvis du tager udgangspunkt i din virksomheds nuværende situation i forhold til, om du bør outsource hele eller dele af IT-infrastrukturen, herunder, hvilke dele mv.

 

Find de rigtige samarbejdspartnere

Vælger du at outsource noget af driften af din IT-infrastruktur, er det vigtigt, at du overlader vedligeholdelsen og driften over til en kompetent partner. Du kan for eksempel overfører din organisations datacentre over til et cloudmiljø, hvor din IT-partner kan hjælpe dig med datacenter management af jeres nye cloudmiljø opsætning.

Når du skal vælge partner, er det vigtig, at du tager højde for en række forskellige ting, inden at du indgår samarbejdet. Ved at lave grundigt forarbejde kan du nemlig undgå dyre fejl, som kan sætte din virksomheds økonomi over styr.

Det anbefales, at du undersøger følgende i en samarbejdspartner:

  • Deres cloudløsninger
  • Erfaring med kundetyper f.eks. din type virksomhed
  • Hvad er deres prisklasse?
  • Hvad hører med i løsningen?
  • Hjælper de med opsætning, konfigurering og overvågning?
  • Omdømme og referencer fra andre

Ovenstående er kun en del af billede, men kan være en god indledning til din undersøgelse af den pågældende partner. Når det kommer til IT, er det vigtigt at ramme plet, da du ellers kan ende med at døje med mange problemer, som gjorde din tidligere trælse situation mere appellerende end din nye.

 

Hold fingeren på pulsen

Har du fundet en partner, men er samtidig i tvivl om virksomheden er den helt rigtige at outsource til, bør du i stedet for at outsource hele driften af jeres IT-infrastruktur, derimod bør du vælge dele af IT-infrastrukturen. På den måde kan du teste om din kommende samarbejdspartner, er i stand til at klare større dele.