Forbedre din præstation som leder med executive coaching

For langt de fleste virksomheder og erhvervsdrivende, er der i dag et øget fokus på præstation, performance og effektivitet. Der er særligt tale om evnen til af facilitere positive forandringer og udvikling i form af vækst, salg og andet lignende.

Oftere end aldrig bliver forandringerne faciliteret i direktionen og bestyrelsen i virksomhed eller organisationen. Det er særligt toplederne og herefter lederteamet, som har ansvaret for den pågældende udvikling. Men hvordan sikre man sig, at det år den rigtige vej?

 

Aldrig et én-mands job

Afhængigt af din virksomheds målsætning, vil der som regel, uafhængigt af målsætningen, være krav til kvaliteten af samarbejdet. Store organisatoriske projekter bliver oftest arbejdet med på tværs af afdelinger, kollegaer og ikke mindst topledere.

For at resultaterne skal være positive og gå i den rigtige retning, forudsætter det, at du kan arbejde sammen med andre, men at du også har styr på din egen bod. Med dette menes der, at du mental bevidsthed det rette sted, klar kommunikation og at du ikke mister fokusset på de vigtigste ting.

At imødekomme disse forventninger til ens præstation kan for mange betyde, at de bliver udsat for større mængder stress og mental ballast. Dette kan påvirke topledere i form af mentale barriere og komplikationer. Alt sammen problematikker som kan hindre dig i at videreudvikle dig selv, samt facilitere den nødvendige forandring, der forventes af dig.

 

Det starter altid indefra

Når det kommer til at facilitere positive forandringer og lignende i virksomheden, starter det altid indefra hos den enkelte topleder. Selvom at det er samarbejdet med de andre ledere og kollegaer som bærer forandringer, starter forhandlingsprocessen som regel hos den enkelte leder. For eksempel, forudsætter det, at du bærer visionen, har en plan og en effektiv fremgangsmåde til at føre disse videre ud i selskabet. Har du ikke fokusset de rigtige steder, kan det give konsekvenser for lederne, mellemlederne og dernæst medarbejder.

Dette vil som regel komme til udtryk gennem:

  • Ringere resultater
  • Dårlig performance
  • Miskommunikation
  • Dårligt samarbejde eller kvalitet heraf
  • Mistillid osv.

Befinder du dig i sådan en situation, hvor du har svært ved at holde overblikket eller er låst fast i din udvikling, kan det give rigtig god mening for dig, at du gør brug af executive coaching.

 

Hvad er executive coaching?

Som navnet antyder, er det et coachingforløb med henblik på lederudvikling, som er skræddersyet til særligt topledere. Forløbene faciliteres og administreres af en erhvervscoach, hvilket er fagperson som har den nødvendige teoretisk viden, men også den nødvendige praktiske erfaring til at coache dig.

Du vil i forløbene blive trænet i nye lederkompetencer, som er vigtige for topledere, hvis de skal skabe resultater. Herunder kan du opleve at forløbene gør brug af en række forskellige værktøjer til netop dette.

Det kan her være tale om:

  • Mentaltræning
  • Lederprofilværktøj
  • Notesbog
  • Og meget mere