Spar penge på bolighandel indenfor familiens grænser

Det har aldrig været dyrere at komme ind på boligmarkedet som førstegangskøber, og det er også selvom, at I har velbetalte jobs. Selve priserne på boliger bliver dyrere, og det samme gør sig gældende i forhold til at låne penge.

Men der findes en anden og langt billigere måde, hvorpå du I kan købe jeres første hus, hvis ellers omstændighederne er til det, og det er igennem en såkaldt familiehandel.

Hvad er en familiehandel?

En familiehandel kan også omtales som en familieoverdragelse eller et forældresalg, og det er helt overordnet en mulighed for at overdrage sin bolig til et nærtstående familiemedlem til en favorabel pris.

Især med det eksisterende boligmarked kan dette være en kærkommen mulighed for at få fast ejendomsjord under neglene, og dermed begynde sit boligeventyr.

Lad os sige at dine forældre har et hus, som de gerne vil sælge, så kan de i stedet for at sælge det til markedspris, sælge det til dig for 15% under den seneste offentlige ejendomsvurdering. Naturligvis kræver det, at dine forældre ikke selv skal bruge pengene, da de ikke kan forvente fortjeneste på hussalget ved en overdragelse.

Til gengæld giver de dig og eventuelle partner en stor økonomisk gave, som hvis det bliver gjort juridisk korrekt ikke behøver at betale en masse afgifter af.

Spar gaveafgiften og arveafgiften

Hvis nu dine forældre forærede dig huset, så ville SKAT anskue dette som en gave, hvoraf der er et bundfradrag på 69.500,-, hvorfor du skulle betale en afgift på 15% af den vurderede ejendomspris.

Samtidig sparer du også en eventuel arveafgift, hvor bundfradraget er 312.500,- hvorefter at der er en 15% afgift på den arvede formuesum.

Men ved at overdrage huset, slipper du for at skulle betale unødvendige afgifter.

Opret et anfordringslån

Mange benytter sig af et familielån ved denne form for bolighandel. Det er i princippet blot et gældsbrev, hvor dine forældre eksempelvis belåner dig købesummen, så du ikke skal låne pengene i banken.

Desuden kan I så selv lave en aftale om, hvordan der skal afdrages på lånet, og om der skal tilskrives renter eller ej.

Faktisk må dine forældre jo give dig en årlig pengegave, hvor begge personer må give dig op mod 69.500,- skattefrit. Disse penge kan bruges til at afdrage på gælden, og dermed er det faktisk dine forældre, som selv betaler af på gælden.

Hvorfor benytte sig af en familiehandel?

Det er klart, at dem der ”sælger” boligen ikke kan forvente en fortjeneste ved en familiehandel, så en sådan handel giver udelukkende mening i situationer, hvor forældre ønsker at give en formue videre til den næste generation, uden at der pålægges ekstra afgifter i form af SKAT.

Og så er det en glimrende måde at få startet sin boligejeridentitet på, da du i bedste fald nærmest ikke skal betale noget i forbindelse med overdragelsen.